Chậu composite sợi thủy sinh

basalt black

BASALT BLACK - MÀU ĐEN BAZAN. Hiệu ứng đá tự nhiên vượt thời gian của màu đen bazan làm cho nó trông giống như có thể bị đẽo bởi một tấm bia đá. Những đường thẳng tự nhiên của chậu cây trên nền đen là sự hoàn hảo cho các thiết kế dựa trên vẻ đẹp của thiên nhiên.

Gọi ngay