Chậu composite sợi thủy sinh

facet

FACET - HOA VĂN MẶT ĐA GIÁC. Gợi nhớ về mặt cắt đặc biệt của một tinh thể quý giá.

Gọi ngay