Chậu composite sợi thủy sinh

ethno lines

Các đường kẻ không đều tạo thành một sự tương phản nhẹ và tạo ra một kết cấu tinh tế.

Gọi ngay